RESERVATION

Har vi ringt dig?

Konsumenter har rätt att spärra sig mot telefonförsäljning i Nix. Om du önskar att spärra dig kan du göra det genom att trycka under. Våra samarbetspartner rensar listorna mot Nix. Om vi har ringt dig även om du är spärrad är det på grund av att du är befintlig kund. Nix gäller inte vid marknadsföring mot näringsdrivande. Privatpersoner och näringsdrivande har också möjlighet att spärra sig direkt hos den näringsdrivande. Anledningen till att vi försöker kontakta dig kan vara att våra uppdragsgivare önskar att ha dig som kund, vill erbjuda en befintlig produkt/tjänst du inte har idag eller att de vill ge dig information relaterat till ditt kundförhållande. Om vi ringt dig felaktigt önskar vi att du ger oss besked om vilket nummer vi har kontaktat dig på genom att skicka ett mail till post@loyaltynordic.se