Sätt kunderna först

KUNDSERVICE

Dina kunder är det viktigaste vi förvaltar

Genom säkra processer och rutiner bygger vi varaktiga kundrelationer.

Vi får ofta höra "vår kundservice är för komplicerad, detta måste vi göra internt". Detta går vanligtvis på bekostnad av kundupplevelsen och kan leda till ökade kostnader. Med lång erfarenhet och hög kompetens vet vi vad som kan göras genom outsourcing och vad som bäst görs med befintlig verksamhet.

Med erfarenhet, kompetens, teknik och människor stärker och förbättrar vi din kundservice.

I ett samarbete med Loyalty kommer du som kund att uppleva att vi har samma mål, värderingar och precision som du vill ha i ditt eget kundcenter. Tillsammans bygger vi och driver effektiva, kostnadsorienterade och kundvänliga team som sänker kostnader, håller hög kvalitet och ger den bästa kundupplevelsen.

Våra medarbetare blir kundens viktigaste partners. Vi investerar tid och resurser för att ta hand om anställda på bästa möjliga sätt genom väletablerade rutiner och program för utbildning och utveckling. Detta stöder vårt kundfokus och bidrar till ökad kundnöjdhet.

Vår styrka är att ansluta människor med processer och teknik inom ett definierat ramverk. Detta ger en bra och professionell kundupplevelse och en effektiv och dynamisk organisation.

Loyalty är specialister på kundservice. Fördelarna med en professionell partner är många.

CEC0757

Flexibelt

Ge den tillgänglighet du vill till dina kunder. Vi erbjuder öppettider på kvällar, nätter, helger och helgdagar. Låt inte interna begränsningar hindra en bra kundupplevelse och försvaga tillfredsställelsen. Hos Loyalty är allt möjligt.

Loyalty 15 web

Skalbart

Välj om vi ska hantera hela eller delar av din kundtjänst. Från enkla uppgifter till de mest komplexa aktiviteterna. Vi lär oss snabbt, effektiviserar arbetsmetoder och höjer kompetensen ytterligare. Skalar snabbt upp eller ner under perioder med varierande trafik.

CEC1220

Innovativt

Låt digitala medarbetare öka tillgängligheten, effektivisera hanteringen av skriftliga förfrågningar och avlasta mänskliga resurser. Hos oss arbetar människor med maskiner och vi säkerställer rätt användning av teknik för att ge dina kunder den bästa upplevelsen.

CEC1490

Smart

Vi samlar in, strukturerar och analyserar all data som ger värdefull insikt om egna kunder, trafiktrender och marknaden. Våra fynd stärker din kunskap om kundnöjdhet, lojalitet och är till nytta för vidareutvecklingen av dina produkter och tjänster.

CEC0749

Tryggt

Var trygg med att dina kunder och ditt varumärke är i de bästa händerna. Vi förstår vikten av korrekt kundvård och utför uppgiften med högsta kvalitet på alla nivåer. Allt vi gör rapporteras och full insyn i alla processer är en självklarhet.

CEC0840

Lönsamt

Sänk kostnader genom effektivisering av verksamheten och ökad försäljning. Vi gör som regel mer med färre huvuden. Att ansvaret för rekrytering, utbildning och coachning av medarbetare ligger hos oss minskar kostnaderna för kundservice ytterligare.

Prata med oss

Anton Olovsson 3

Anton Olovsson

Verkställande direktör

T: +46 73 314 36 83

E:

Martin Nilsson 4

Martin Nilsson

Partner / Avdelningsledare

T: +46 72 017 68 99

E: