UPPFÖLJNING AV EXISTERANDE KUNDER

Ledande nordisk aktör inom långsiktigt sparande och försäkring

Pexels cottonbro 3944405

Kundens utmaning

Uppdragsgivaren hade många befintliga kunder som utnyttjade delar av deras tjänsteerbjudande och hade en önskan att komma i kontakt med alla för att säkerställa att de erbjuds resten av kundens tjänsteportfölj. För att nå alla behövde kunden hjälp av ett professionellt callcenter som kunde ringa det första kvalificerande samtalet.

Håll dig uppdaterad om kundservice, callcenter och mötesbokning. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Kontakta oss

Ta reda på hur vi kan hjälpa ditt företag. Ta kontakt.

Loyalty levererade

Loyalty mätte sina anställda i effektivitet och kvalitet. En mötesbokningsprocess utvecklades som var effektiv och med ett konkret budskap. Kunden var också involverad här för att säkerställa en bra kundupplevelse. Vi satte kvalitetskriterier för vad som kännetecknade ett bra möte och mätte samtalen och mötesbokningen efter dessa kriterier.

Pexels stein egil liland 3384695
Framgångsfaktorer
  • Mötesbokningen var skräddarsydd för kundens interna försäljningsprocess
  • Regelbunden kalibrering av metoder relaterade till både mötesbokningsprocessen och försäljningsprocessen
  • Positiva samtal utan hög köppress med fokus på det bästa för slutkunden
  • Daglig rapportering och regelbundna möten där vi presenterade nyckeltal och konkreta handlingsplaner

Resultat och metod

Loyalty var ensam ansvarig för att fylla kalendern för alla finansiella rådgivare hos kunden med en mycket hög genomförandegrad och med en bra konverteringsfrekvens i mötena.

Genom att vi hanterar den första fasen av försäljningsprocessen har kundens finansiella rådgivare frigöra mer tid till att träffa kunder.

Transparens genom rapportering och insikt i arbetsmetoder var avgörande för framgång i projektet. Genom att involvera kunden och kalibrera under tiden uppnådde vi önskat resultat tillsammans.

Ta kontakt för ett förutsättningslöst samtal om vad vi kan erbjuda ditt företag.