Nordens ledande energibolag inom ren energi

FÖRSÄLJNING AV SOLCELLSANLÄGGNINGAR

Pexels pixabay 159397

Kundens utmaning

Som helhetsleverantör inom ren energi var det självklart att man skulle erbjuda sina kunder möjligheten till en bra affär vid investering i solceller. Uppdragsgivaren hade ett kontinuerligt inflöde av förfrågningar angående solcellsanläggningar och behövde hjälp av en professionell partner för att driva säljprocessen och säkerställa service av högsta klass.

Håll dig uppdaterad om kundservice, callcenter och mötesbokning. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Kontakta oss

Ta reda på hur vi kan hjälpa ditt företag. Ta kontakt.

Loyalty levererar

Loyalty levererar en helhetslösning där vi tar ansvar för allt från första kontakt med potentiell kund tills det att solcellsanläggningen är monterad och hanterad. Vi utför också alla efterkommande kundserviceärenden.

Kunduttalande

Loyalty är en pålitlig, leveranssäker och viktig partner för oss på Fortum, en partner som inte jobbar för oss utan med oss. De har levererat sedan dag ett och överraskat oss med fantastiska resultat och exemplarisk struktur och kvalitet. Jag känner mig väldigt trygg i att Loyalty hjälper oss i kunddialoger och ser till att våra kunder får högkvalitativa lösningar och fantastisk service.

Maria Poleva Strategy & Business Development Manager, Fortum Markets AB

Bilde3
Bilde1
Framgångsfaktorer
  • Dedikerade och engagerade säljare
  • Veckovis rapportering på nyckeltal
  • Månatliga gemensamma möten
  • Kontinuerlig utveckling av processer och anpassning av arbetssätt
  • Tät och strukturerad dialog med samtliga underentreprenader

Resultat och metod

Säljprocessen här är längre än vid typisk TM-försäljning och samtidigt krävs det att flera underentreprenader sammanstrålas under försäljnings-, leverans- och montagearbetet.

Loyalty började med att strukturera upp säljprocessen i olika steg för att skapa en tydlig översikt och därigenom enkelt kunna följa och utveckla säljarbetet i de olika stegen.

Tillsammans med en engagerad uppdragsgivare skapades fort en kultur hos teamet med stort ägarskap och en vilja att tillgodose kunderna med skräddarsydda solcellsanläggningar, där den goda kundkontakten skulle märkas i marknaden.

Loyalty säkrade snabb bearbetning av potentiella kunder och skapade en hög tillit från kunderna genom kunskapsdelning och uppföljning över det förväntade. Loyalty ökade försäljningssiffrorna med hela 376% under det första året.

Ta kontakt för ett förutsättningslöst samtal om vad vi kan erbjuda ditt företag.