Visolit

En av Nordens största leverantörer av molnlösningar har använt Loyalty för att stärka serviceapparaten sedan 2019

Pexels adrien olichon 3137054

Visolit, tidigare Telecomputing, är idag en snabbt växande teknologikoncern som har stärkt sin geografiska närvaro i Norden, utökat sin andel av offentliga kunder, säkrat ytterligare branschkunskap och stärkt sig som en partner för digital omvandling på den nordiska marknaden. Den förstärkta positionen inkluderar en betydligt utökad tjänsteportfölj inom rådgivning, säkerhet, integrationer och produkter.

Kundens utmaning

Som ett resultat av att vara ett företag i växt, genereras fler förfrågningar och i takt med det, behovet för att styrka serviceapparaten. Det ökar också viktigheten av att ha ett välfungerande team som snabbt kan skala för volym och kunna hantera inkommande förfrågningar på ett bra sätt.

Resultat och metod

Loyalty har ett support-team som hjälper kunden med tekniska frågor från slutanvändare. Det är allt från enkla frågor om lösenordsbyte eller användartillgångar till mer omfattande delar av teknisk karaktär. Teamet består av handplockade resurser med relevant erfarenhet för att lösa uppgifterna, samt en egen dedikerad ledare som säkrar daglig uppföljning.

För att teamet ska vara kapabla att leverera bra kundservice, både effektivt och med önskad kvalitè, samarbetar Loyalty och Visolit tätt för att öka kompetens. Kontinuerlig och tät uppföljning av supportmedarbetarna är också avgörande och det ställs höga krav till lösningsgrad.

Pexels panumas nikhomkhai 1148820
Framgångsfaktorer
  • Regelbunden feedback på lösta ärenden, för att upprätthålla god kvalitet i arbetet och eventuella avvik justeras snabbt
  • Loyaltys team är också en potentiell rekryteringskanal
  • Regelbunden kompetensutveckling för att säkra att alla medarbetare har den nödvändiga kompetensen som ska till för att lösa de mest tekniska frågorna

Uttalande från kund

Loyalty hjälper kundserviceteamet med kapacitet som kommer väl till hands med förfrågningar från slutanvändare och andra uppgifter av teknisk karaktär. Bra service, tillgänglighet och rätt kompetens är nyckeln till bra kundupplevelser. Genom bra samarbete och kontinuerlig kompetensöverföring har Loyalty bra förståelse för våra kunders möjligheter och utmaningar, säger Direktör för Kundservice Odd Fronth-Andersen.

Ta kontakt för ett förutsättningslöst samtal om vad vi kan erbjuda ditt företag.