MÅLINRIKTAD OCH VÄRDEORIENTERAD MÖTESBOKNING

EcoOnline

Viking Venture-ägt mjukvaruföretag med internationella ambitioner har använt Loyalty för tillväxt i hela Norden sedan 2016.

Scott graham 5f Nm Wej4t AA unsplash

EcoOnline är störst i norra Europa inom utveckling av innovativ programvara för ökad säker hantering av kemikalier i företag och kostnadseffektivt HMS-arbete. Loyalty levererar värdedriven mötesbokning som kräver en hög grad av förståelse för marknaden.

Kundens utmaning

När kunden kontaktade oss befann de sig i en tillväxtfas och skulle växa från en liten norsk aktör till en stor nordisk aktör och vidare till ett ledande europeiskt mjukvaruföretag - detta kräver en stor mängd nya kundmöten. En annan utmaning när det gäller mötesbokning i allmänhet, och detta projekt i synnerhet, är hur man undviker mindre relevanta möten och kunder som inte dyker upp på mötena. Konsekvenserna är slöseri med tid för både säljare och slutkunder.

Håll dig uppdaterad om kundservice, callcenter och mötesbokning. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Loyalty levererade

Vi etablerade en kultur för strukturerad och förutsägbar kommunikation med säljchefer i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Mötesbokarna hade verktyg för kvalitetssäkring av säljsamtalet och processen utvärderades noggrant av flera kvalitetsansvariga varje vecka.

För Viking Venture är tillväxt i företagen högsta prioritet. Loyalty har visat sig vara en mycket professionell leverantör och levererar alltid högkvalitativa möten.
- Viking Venture
Framgångsfaktorer
  • Mötesbokarna arbetade i kundens lokaler för att säkerställa en nära dialog med kunden och för att samordna mötesbokningen med kundens försäljningsprocess.
  • Veckovisa individuella möten med försäljningschefen i alla fyra nordiska länder för att säkerställa att alla länder var nöjda med leveransen
  • Vår mötesbokningsavdelning fungerade som en potentiell rekryteringskanal för kunden, vilket stärkte medarbetarnas motivation
  • Feedback på mötena efter att de var genomförda, så att vi snabbt kan vända om och justera riktningen vid behov

Resultat och metod

Åtgärderna som Loyalty infört har bidragit till att öka närvaroprocenten på mötena till över 90 procent. Omsättningen i mötena har också ökat, vilket återspeglar mötenas relevans.

Vi löste kundens utmaning genom att sätta uppföljning av bokningen i system. Bland annat hade vi veckomässiga statusmöten med alla försäljningschefer via Skype, fasta tider för elektronisk feedback på genomförda möten och veckovisa kvalitetskontroller av samtalen - både av kvalitetsansvarig på avdelningen och kvalitetsansvarig centralt i Loyalty. Vi justerade incitamentsmodellen för mötesbokarna så att de belönas mer om mötet är relevant. Mötesbokarna har fått kriteriefrågor för samtalen som hjälper dem att kvalificera / diskvalificera mötena.

Efter den inledande tillväxtfasen från en norsk aktör till en nordisk leverantör har EcoOnline valt att sätta mötesbokningsavdelningen internt på alla sina europeiska marknader från 2021.

Kunduttalande

"Samarbetet med Loyalty har varit mycket professionellt under de fem år vi har samarbetat. Tjänsterna som Loyalty har levererat till våra säljavdelningar i Norge, Sverige, Danmark och Finland har varit betydelsefulla för den tillväxt som vi har haft från 2016 till 2020. Nu avslutas samarbetet för att lokalisera mötesbokningen internt i alla länder, men samarbetet med Loyalty har satt en standard för hur vi kommer att bedriva vår interna verksamhet i framtiden. Tack för samarbetet"

Ta kontakt för ett förutsättningslöst samtal om vad vi kan erbjuda ditt företag.