KVALITET I ALLA LED

BMW Financial Services

Ett komplext uppdrag för världens mest kvalitetsmedvetna biltillverkare.

Jon koop kh Y Vy Hi N Zo0 unsplash

BMW Financial Services är BMW-återförsäljares eget finansieringsföretag och en aktiv del av BMW Groups verksamhet i Norge. Ingen har så mycket erfarenhet av att hitta rätt finansieringslösningar för BMW-köpare som dessa. Varje år finansierar BMW Financial Services miljontals bildrömmar över hela världen.

Kundens utmaning

Leasingavtal löper ut varje månad och BMW Financial Services, som tillhandahåller finansieringen i dessa avtal, ville veta mer om hur kunden har upplevt både finansieringen, men också bilen och förhållandet till återförsäljaren de har varit i dialog med. Detta är ett omfattande arbete som kräver kontinuerlig uppföljning.

Håll dig uppdaterad om kundservice, callcenter och mötesbokning. Registrera dig till vårt nyhetsbrev!

Kontakta oss

Ta reda på hur vi kan hjälpa ditt företag. Ta kontakt.

Loyalty levererade

Tre månader innan hyresavtalet löper ut ringer vi uppdragsgivarens kunder för att kartlägga och utreda hur de har upplevt kundrelationen. Vi ställer relevanta frågor som säkerställer att BMW Financial Services alltid har full kontroll över sina kunder och kan agera omedelbart om kunden ger feedback som avviker från förväntningarna.

Vi har samarbetat med Loyalty i flera år och upplever kontinuerlig utveckling och förbättring av vår relation, vårt samarbete och vår rutin. Teamet vi arbetar med är professionellt, flexibelt och mottagliga för våra inspel, förändringar och justeringar, vilket vi värdesätter högt. Det är viktigt för oss att ha en nära dialog och möjlighet att påverka så att vi kan se till att våra kunder tas väl hand om.

Pablo martinez Ja7 I Fmlm Kd8 unsplash
Teamet vi arbetar med är professionellt, flexibelt och mottagliga för våra inspel, förändringar och justeringar, vilket vi värdesätter högt
- BMW Financial Services
Framgångsfaktorer
  • En nära och regelbunden dialog med försäljningschefen
  • Månatliga gemensamma möten med medlyssning på samtal
  • Långsiktig utveckling av anställdaFokus på utveckling av samtalen och rapportering på effektivitet

Resultat och metod

Under flera år har Loyalty säkerställt att varje enskild leasingkund följs upp med ett samtal innan leasingavtalet löper ut. Detta innebär att inga kunder glöms bort och inga avvikelser går oupptäckta.

Befintliga kunder måste naturligtvis behandlas på bästa möjliga sätt, och för att se till att detta sköts var de månatliga medlyssningssessionerna en viktig arena. Under dessa möten satte vi oss ner med vår kund och spelade upp slumpmässiga samtal från förra veckan så att vi tillsammans kunde identifiera alla förbättringsområden och justera riktningen därefter. Det innebär att vi ständigt utvecklar projektet samtidigt som vi ser till att BMW Financial Services har kontroll över hur vi representerar dem inför deras kunder.

Ta kontakt för ett förutsättningslöst samtal om vad vi kan erbjuda ditt företag.