MÖTESBOKNING

Mötesbokning: Varma leads vs cold calling

Så hanterar du Leads

Hur hanterar man Leads med mötesbokning

Jobbet en mötesbokare har är att representera våra uppdragsgivare på markanden för att landa ett försäljningsmöte för uppdragsgivaren. Du ska ta kontakt med aktuella företag på telefon och skapa intresse för tjänsten eller produkten uppdragsgivaren sen vill sälja i ett möte med kunden. I en tjänst med mycket avvisning och motstånd i samtalen kan det ibland kännas som att det är hopplöst och i mötesbokning ska du hantera både varma Leads och cold calling; men hur gör du det?

Innan du ringer från kontorsstolen är det viktigt att ha en översikt över vem som är uppdragsgivarens idealkund. På det sättet undgår du att kasta bort onödigt mycket tid på fel kunder och du kan använda den sparade energin på kunder som passar uppdragsgivaren bättre. Det är också en stor fördel som mötesbokare att lära känna de kunderna du ska kontakta; vilken bransch tillhör dem? Vad är deras utmaningar? Vad kan uppdragsgivaren göra för företaget? Detta är en teknik som leder till att du som mötesbokare på förhand har bra översikt över vem du önskar att prata med och varför.

Vill du hålla dig uppdaterad på försäljning och mötesbokning? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Varma leads

När du har ett lead som är varmt betyder det att företaget aktivt letar efter en lösning. Du är på deras radar eftersom de redan visat intresse för det din uppdragsgivare säljer och har troligen varit och kikat på andra företag som erbjuder liknande lösningar. Om de har bett om att bli kontaktade handlar det om att reagera snabbt och ta kontakt så fort du kan. Om Leadet är varmt men inte specifikt har bett om att bli kontaktad är det inte lika viktigt att reagera snabbt, men ett varmt Lead är mycket värt och bör hanteras så snart du har ledig tid. Får du inte svar på telefonen kan du skicka ett mail till kunden så att de vet att du har försökt att nå ut. Du kan då försöka ringa ut igen dagen efter för att få igång en dialog.

Gör research på vem du ska kontakta och vem den här personen är. Du kan kolla LinkedIn och eventuella sociala meder för att ta reda på vilken typ av människa detta är så att du själv kan skapa en relation till personen. I den här processen blir det desto viktigare att ta reda på hur deras företag opererar så att du också har kunskap om detta sedan innan. På det sättet kan du också skräddarsy råd och möjligheter till det aktuella företaget. Att känna kunden på förhand är bra nyckelord här!

Här är kvaliteterna som säkrar ett unikt och effektivt mötesbokningsteam.

Skillnaden på cold calling och varma Leads

Skillnaden på cold calling och varma Leads är huruvida du vet om företaget är ute efter en lösning eller inte. Här är det speciellt viktigt att lyssna på den potentiella kunden och få tillräcklig information om vilka problem de önskar att hitta en lösning på. Låt den du pratar med prata minst lika mycket som dig - På det sättet kommer kunden att känna sig hörd. Vid cold calling är det naturligt att få fler nej än när du följer upp varma Leads och för att undgå detta kan du bland annat undgå att använda inövda säljpitcher. Relatera till kudnen och visa att du har mer kunskap och kan ge bättre hjälp än dina konkurrenter. Detta är smart säljstrategi som kan göras perfekt med tiden och tillräcklig erfarenhet. Får du ändå ett nej kommer du att tjäna på erfarenheten och lärandet som kommer av ett avvisande resultat.

Om du får ett nej efter ett samtal där du uppfattat personen att ha en positiv inställning till produkten eller tjänsten är det sannolikt timingen som är orsaken till att mötet inte blir bokat. Om det är så kan du alltid fråga kunden om en annan tidpunkt som passar bra för nästa kontakt. Det är är bra sätt att följa upp på som också tillgodoser kundens behov och intresse och Leadet hålls varmt.

Bra Leads ger kvalitetsmöten! Så bokar du rätt kunder

Vad är nästa steg?

Closingtekniker i mötesbokning och telefonförsäljning handlar mycket om att avsluta samtalet med att avtala nästa steg. Om företaget inte är redo att ta beslut kan du till exempel bjuda in till ett seminarium eller kurs ni håller eller boka ett möte med både den ansvariga i företaget och andra eventuella kunder. Ta reda på och värdera beslutskraften till personen i andra änden av telefonen. Visar det sig att personen inte är den sista beslutsfattaren kan du uppmana att ta med sig kollegan som har ansvaret för det på mötet. När första samtalet är avslutat kan du också skicka mail med en sammanfattning och/eller annat relevant innehåll om företaget som är relaterat till Leadet. Det är också en B2B försäljningsstrategi som håller Leadet varmt.

Att hitta nya kunder är också en utmaning du har som mötesbokare. Ett tips för att få fler Leads är att hitta och undersöka företag som liknar på dina befintliga kunder. Använd därefter cold calling som ett verktyg för att väcka intresse hos den eventuella kunden och håll därefter Leadet varmt om de är intresserade men inte köpklara.

Loyalty hjälper dig gladeligen med att sätta ihop det ultimata teamet för mötesbokning för ditt företag. Se vad vi gör för våra kunder.

Ta kontakt och ta reda på hur vi kan hjälpa dig att öka omsättningen.