VÅRA ANSTÄLLDA

Hur bra rustade är våra anställda att hantera ditt varumärke?

Rustade för alla typer av branscher

Vår organisationskultur

Loyalty är en nordisk leverantör av kundservice, försäljning och mötesbokning. Vi jobbar med många olika branscher och vet av erfarenhet att för att lyckas med att leverera den kvaliteten vi önskar är struktur ett viktigt grundfundament. Därför är hela vår organisationskultur byggd på bra och inarbetade rutiner och våra värdegrunder; ärlighet, trygghet kännetecknar allt vi gör. Genom utbildning, kurser och kontinuerlig uppföljning är detta något våra anställda förstår allvaret i.

När företag kontaktar oss för att outsourca sin kundservice, sin försäljning eller mötesbokning är det ofta i perioder när trafiken är för stor för egen kapacitet eller det inte är tillräckligt med försäljningsaktivitet. Kanske har företaget duktiga säljare i sitt eget stall, men mötesbokningen blir nedprioriterad på grund av för lite tid eller en rädsla för att ringa kalla samtal. Vi upplever också att kunder har höga försäljningsmål, men ofta är osäkra på prospekt och hur stor marknaden är. Detta är några exempel på utmaningar vi i Loyalty känner väl och kan bidra till att lösa.

Ditt varumärke är det viktigaste

Många företag tänker att deras produkt, tjänst och varumärke är för komplicerat eller invecklat för att andra kan hantera detta. Ett företag känner sig själva bäst och det är ett förståeligt perspektiv. Loyalty är trots detta specialister på kundservice, mötesbokning och försäljning och utöver att lära sig företagets produkter och tjänster, blir våra konsulter och mötesbokare tränade i att representera ditt företags kultur, varumärke och image genom rätt ton och approach. Vi speglar er utåt.

Alla anställda i Loyalty, också i ledningen och administrationen, har själva börjat som konsulenter på telefonen. Med över 25 års erfarenhet har vi upparbetat en bred och specialiserad kompetens som gör oss väl rustade för olika grader av komplexitet och branschrelaterade utmaningar. Vi tillgodoser alla krav till kvalitet och säkrar att alla leveranser är i linje med uppdragsgivarens förväntningar.

Våra mötesbokare kontaktar branscher som SaaS, bokföring & redovisning, finans, logistik, transport och försäkring med mera. Med lång erfarenhet och mycket insikt i olika branscher har vi som mål att förbättra försäljningsprocessen och öka försäljningsvolymen till våra uppdragsgivare.

Vi ser på oss själva som en utbildningsinstitution

Internt önskar Loyalty att erbjuda en form av utbildning inom både försäljning och ledarskap. Ett av våra mål är att de som börjar hos oss antingen ska klättra internt i organisationen eller gå vidare till bra och profilerade jobb efter sin tid hos oss. Vi har därför lagt upp möjligheten för våra anställda att genomföra flera olika kurser och utvecklingsprogram.

Pexels mikhail nilov 7682463

Sales Academy

Sales Academy är en av dessa försäljningskurserna och innebär noggrann coaching och utbildning från mentor för att kunna lyckas med- och bemästra en vardag med försäljning och mötesbokning. Deltagarna tränas i försäljningsprocessen och lär sig bra försäljningsstrategier och effektiva verktyg för att lyckas. Med den breda kompetensen och erfarenheten våra ledare har jobbas det kontinuerligt med att utveckla våra anställda så bra som möjligt för nuvarande och framtida uppdragsgivare.

Ledartalangprogrammet

Anställda kan också söka sig till vårt välkända Ledartalangprogram. Programmet är 1 år i regi av True North Consulting, som har över 40 års erfarenhet med att främja försäljningstillväxt, transformera ledning och effektivisera kommunikationsflyt. Programmet är till för att vidareutbilda nya ledare. På det här sättet skapar Loyalty ett bra utbildningsunderlag för de som har som önskemål om att få leda egna team och klättra uppåt i organisationen. För att kvalificera sig till programmet är bland annat egenskaper som inställning, mognadsgrad, struktur och förmåga till att ta initiativ viktigt. Under det här året, vid sidan av sitt vanliga jobb som agent på telefonen, ska deltagarna fullföra 4 moduler och lösa och presentera större gruppuppgifter tillhörande varje modul för både kurshållare och ledningsgruppen i Loyalty. Genom programmet blir de utmanade på mycket av det våra ledare möter i sin vardag och får bra introduktion i bland annat grundläggande ledarprinciper, internkultur, operativ drift och 1:1 coaching.

Med ett så stort fokus på utbildning, coaching och upplärning i organisationen har våra anställda de förutsättningarna som ska till för att hantera ditt varumärke på bästa möjliga sätt. Med 25 års erfarenhet från olika branscher och försäljningsrelaterade aktiviteter, samt ett gäng anpassningsduktiga medarbetare är Loyalty redo att bistå med försäljning, mötesbokning och kundservice av yppersta kvalitet!

Behöver du dragningshjälp i försäljningsprocessen? Vi är här för att hjälpa dig och ditt företag. Kontakta oss för ett oförpliktigande samtal.