CERTIFIERING

Great Place To Work

Intervju

GPTW OPPDATERT removebg preview 1 12312434234

Great Place To Work-certifiering

Loyalty har varit en Great Place to Work®-certifierat företag sedan 2018 och går nu in i 2022 med vår fjärde certifiering! Vi är både ödmjuka och stolta över att våra medarbetare upplever Loyalty som en härlig arbetsplats.

«Great Place to Work®» är ett tredjepartsbevis på att organisationen upplevs som en bra arbetsplats. Undersökningen mäter de fem dimensionerna trovärdighet, rättvisa, respekt, stolthet och gemenskap där varje dimension måste få en score på över 70% för att företaget ska bli certifierat. Certifieringen är ett resultat av en analytisk medarbetarundersökning som mäter medarbetarnas upplevelse av en tillitsbaserad kultur och ledning i enlighet med en global standard.

Vi har frågat HR-ansvarig Elise Samuelsen vad det betyder för Loyalty att vara ett Great Place To Work®-företag:

Elise

Vad har Loyalty gjort för att bli certifierade för fjärde året i rad?

- Då vi gick in i det nya året med samma restriktioner och hemmakontor önskade vi att skapa trygga ramar för våra anställda, samt skapa ett engagemang i en annars enformig vardag. Därför valde vi i 2021 att ha ett större fokus på Employer Branding, för att bibehålla ägarskap, gemenskap och stolthet för våra medarbetare. Employer branding är de aktiviteterna vi genomför för att kommunicera vad vi gör som Loyalty till ett attraktivt ställe att jobba på. Etablering på sociala medier och användning av kommunikationsplattformen Workplace har skapat positiva effekter hela vägen - säger Samuelsen.

«Det var viktigt för oss att få till en "hemmakontorskultur" som i störst möjlig grad speglade den kulturen vi hade på kontoret»

Ett viktigt verktyg Loyalty använder för att kartlägga arbetet efter Great Place To Work®, är Winningtemp. Verktyget mäter trivseln i företaget genom veckovis utskick av frågeformulär till alla medarbetare. Genom svaren skapas en temperaturmätning, som säkrar att organisationen har en kontinuerlig översikt över realtidsdata utöver den årliga undersökningen.

- Winningtemp har gett oss en insikt i hur våra anställda faktiskt har det på jobbet. Detta har varit ett nyttigt verktyg för att kunna följa upp åtgärder i förbättringen av enskilda områden och upptäcka eventuella utmaningar som uppstår genom ett år, säger Samuelsen.

Dimensionen ni mäter högst på är gemenskap med hela 89%, varför tror du att det är så?

- Loyalty har alltid varit fokuserade på att bygga en bra kultur, som utgör det solida fundamentet i vårt arbete för en bra gemenskap. Våra teamledare lägger mycket tid på att bygga internkultur på egna projekt, som troligen utgör den största faktorn i medarbetarnas upplevelse av gemenskapen, förklarar Elise. Vidare berättar hon att med en bra onboarding och uppföljning i början av arbetsförhållandet, blir man en del av miljön från första dagen. Loyalty har öppet kontorslandskap som skapar en gemenskap på tvärs av olika avdelningar och ett socialt årshjul med aktiviteter och happenings för hela organisationen.

«Väldigt glädjande att se att medarbetarna upplevde positiv effekt av åtgärderna»

Vad är vägen vidare för att bli Great Place To Work®-certifierat företag för 5e året i rad?

- Utöver de åtgärderna vi gör idag önskar vi i större grad att ta samhällsansvar. Vi ser på hur vi kan förbättra företagets miljöarbete genom att göra vad som krävs för att bli certifierade även inom det området. Det är viktigt för oss att vara framtidsinriktade och efterleva viktiga värdegrunder i dagens samhälle, säger Samuelsen. Hon berättar också att Loyalty önskar att öka graden av stolthet, samt bygga vidare på de värdegrunder organisationen har.

«Vi önskar först och främst att alla medarbetare gläds åt att gå till jobbet. Vi ser på oss själva som en talangfabrik, som alltid önskar att bidra i de anställdas utveckling och vidare karriär. Vi är stolta över den härliga gemenskapen vi har, och ska fortsätta med det viktiga jobbet med arbetskultur som gör Loyalty till en bra arbetsplats» konkluderar Samuelsen.