KUNDESERVICE

Effektivisera kundserviceteamet med ny teknologi

Nyskapande teknologi skapar de allra bästa kundupplevelserna

Kunstig intelligens 2

Automatisering av kundeservice

Upplever du låg grad av effektivitet i ditt kundserviceteam? Det kan bero på flera olika faktorer och kan enkelt lösas genom att bland annat använda nya tekniker och rätt teknologi för att automatisera din kundservice.

AI, eller artificiell intelligens, är en central del av automatisering i moderna företag. Många vill binda ihop AI med en talstyrd programvara som till exempel Google-assistenten. Detta är en välkänd form av AI, men artificiell intelligens är ett stort begrepp som sträcker sig över flera olika ämnefält och teknologier; det är allt som får en dator att framstå som smart. Artificiell intelligens är i fokus och under stadig utveckling. Bland annat digitala medarbetare har visat sig vara en viktig resurs för många företag. En bot kan med användning av rätt teknologi och tekniker hjälpa till med att avlasta kundbehandlarna genom att de hanterar skriftliga ärenden från kunder och användare. Därmed kan de anställda riktiga sitt fokus mot större och mer tidskrävande uppgifter. Sådana typer av robotar jobbar i ett omänskligt tempo och den formen av artificiell intelligens riktar sig mot till exempel kundservice via chat och mail. Många företag har med tiden blivit välbekanta med chatbottar, som hela tiden blir smartare och kan behandla ärenden i större volymer.

Automatisering av kundeservice

Upplever du låg grad av effektivitet i ditt kundserviceteam? Det kan bero på flera olika faktorer och kan enkelt lösas genom att bland annat använda nya tekniker och rätt teknologi för att automatisera din kundservice.

AI, eller artificiell intelligens, är en central del av automatisering i moderna företag. Många vill binda ihop AI med en talstyrd programvara som till exempel Google-assistenten. Detta är en välkänd form av AI, men artificiell intelligens är ett stort begrepp som sträcker sig över flera olika ämnefält och teknologier; det är allt som får en dator att framstå som smart. Artificiell intelligens är i fokus och under stadig utveckling. Bland annat digitala medarbetare har visat sig vara en viktig resurs för många företag. En bot kan med användning av rätt teknologi och tekniker hjälpa till med att avlasta kundbehandlarna genom att de hanterar skriftliga ärenden från kunder och användare. Därmed kan de anställda riktiga sitt fokus mot större och mer tidskrävande uppgifter. Sådana typer av robotar jobbar i ett omänskligt tempo och den formen av artificiell intelligens riktar sig mot till exempel kundservice via chat och mail. Många företag har med tiden blivit välbekanta med chatbottar, som hela tiden blir smartare och kan behandla ärenden i större volymer.

Mail-boten

Mail-boten däremot, är en färskare innovation. En mail-bot tränas till att känna igen olika element, data och ord i både mail och bifogade filer. Den kan sortera, kategorisera och skicka vidare förfrågningar samt samla in nödvändig information från kunden. Med att ha ett sånt hjälpmedel kommer kundserviceagenterna undgå att starta dagen med full inkorg, så att de istället kan börja med andra arbetsuppgifter som har mer komplexa problemställningar.

Det ligger ett stort värde i att vara med på den här teknologiutvecklingen. Forskningen på och lärandet kring AI utvecklas i rekordfart och automatiserade lösningar kommer att fortsätta att växa i takt med forskningen. Artificiell intelligens blir hela tiden en större och viktigare del av kundservicebranschen och teknologin runt oss blir smartare. I åren som kommer är det mycket som tyder på att den här trenden kommer att fortsätta. Talbotarna blir med tiden tillräckligt bra på att hantera enkla telefonsamtal och blir integrerade med allt fler interne företagssystem. Här gäller det att följa med trots att det inte alltid är lika lätt!

Intresserad av att veta mer om mail-boten och artificiell intelligens? Läs här

Mail-boten

Mail-boten däremot, är en färskare innovation. En mail-bot tränas till att känna igen olika element, data och ord i både mail och bifogade filer. Den kan sortera, kategorisera och skicka vidare förfrågningar samt samla in nödvändig information från kunden. Med att ha ett sånt hjälpmedel kommer kundserviceagenterna undgå att starta dagen med full inkorg, så att de istället kan börja med andra arbetsuppgifter som har mer komplexa problemställningar.

Det ligger ett stort värde i att vara med på den här teknologiutvecklingen. Forskningen på och lärandet kring AI utvecklas i rekordfart och automatiserade lösningar kommer att fortsätta att växa i takt med forskningen. Artificiell intelligens blir hela tiden en större och viktigare del av kundservicebranschen och teknologin runt oss blir smartare. I åren som kommer är det mycket som tyder på att den här trenden kommer att fortsätta. Talbotarna blir med tiden tillräckligt bra på att hantera enkla telefonsamtal och blir integrerade med allt fler interne företagssystem. Här gäller det att följa med trots att det inte alltid är lika lätt!

Intresserad av att veta mer om mail-boten och artificiell intelligens? Läs här

Hur fungerar det?

Bra kundeservice är att vara tillgänglig, effektiv och hjälpsam. Detta är exempel på det botar är skapade för att vara och det kan vara en värdefull assistent i den dagliga kundbehandlingen. Det kommer göra att saker blir lösta snabbare och kunderna kommer snabbt få svar på frågor dygnet runt, trots att det inte är mänskliga anställda tillgängliga.

Även om sådana botar och artificiell intelligens är ett viktigt hjälpmedel för att automatisera kundservice och sakbehandling är det just det; ett hjälpmedel. Automatisering handlar om konsekvenserna av att en sådan programvara tar över uppgifter som egentligen görs av människor. Det är lätt att associera automatisering med nedbemanning, men så behöver det inte vara. AI, artificiell intelligens ersätter nämligen inte människan. Sådana lösningar och teknologier kommer att frigöra de mänskliga resurserna som tidigare användes till att utföra upprepande uppgifter och därmed kan de anställda också lägga mer tid på att utveckla sig på andra ansvarsområden. I flera företag ser vi att det anställs egna chat-botstränare som uteslutande jobbar med att lära upp företagets botar. På samma sätt som en mänsklig anställd blir chatbotarna mer träffsäkra med rätt upplärning.

En chatbot kan till exempel användas till att hänvisa en kund vidare till kontaktschemat, rätt hemsida för att hitta svaren kunden letar efter eller svara på frågor. Hur komplicerade frågor en chatbot kan svara på är helt upp till företaget och om man använder tiden på att lära upp en sådan bot kommer den att kunna åstadkomma det du vill. Det samma gäller en mail-bot. Denna kommer bland annat kunna analysera och samla in tillräckligt med information från kunden och genomföra till exempel beställning, avbeställning eller fakturor, därefter kategorisera och skicka vidare detta till rätt enhet. Botar kan också användas i försäljningssammanhang genom att den föreslår lösningar och formuleringar utifrån mönster som tidigare har visat sig ge hög sannolikhet för en affär.

Genom att outsourca kundservice och implementera nya teknologier och lösningar som chat-botar eller mail-botar kommer effektiv sakbehandling att vara ett faktum. Botar ser till att kunderna får bra hjälp snabbt och ger därmed kundserviceteamet tid till att fokusera på större, varierade och mer krävande uppgifter. Genom rätt upplärning och erfarenhet kommer botar kunna användas till det du behöver de till och därmed har du frigjort dina anställda från att svara på alla upprepande frågor, samt sett till att dina kunder får effektiv hjälp.

Är du redo att effektivisera din kundeservice? Kontakta oss för ett trevligt samtal.

Hur fungerar det?

Bra kundeservice är att vara tillgänglig, effektiv och hjälpsam. Detta är exempel på det botar är skapade för att vara och det kan vara en värdefull assistent i den dagliga kundbehandlingen. Det kommer göra att saker blir lösta snabbare och kunderna kommer snabbt få svar på frågor dygnet runt, trots att det inte är mänskliga anställda tillgängliga.

Även om sådana botar och artificiell intelligens är ett viktigt hjälpmedel för att automatisera kundservice och sakbehandling är det just det; ett hjälpmedel. Automatisering handlar om konsekvenserna av att en sådan programvara tar över uppgifter som egentligen görs av människor. Det är lätt att associera automatisering med nedbemanning, men så behöver det inte vara. AI, artificiell intelligens ersätter nämligen inte människan. Sådana lösningar och teknologier kommer att frigöra de mänskliga resurserna som tidigare användes till att utföra upprepande uppgifter och därmed kan de anställda också lägga mer tid på att utveckla sig på andra ansvarsområden. I flera företag ser vi att det anställs egna chat-botstränare som uteslutande jobbar med att lära upp företagets botar. På samma sätt som en mänsklig anställd blir chatbotarna mer träffsäkra med rätt upplärning.

En chatbot kan till exempel användas till att hänvisa en kund vidare till kontaktschemat, rätt hemsida för att hitta svaren kunden letar efter eller svara på frågor. Hur komplicerade frågor en chatbot kan svara på är helt upp till företaget och om man använder tiden på att lära upp en sådan bot kommer den att kunna åstadkomma det du vill. Det samma gäller en mail-bot. Denna kommer bland annat kunna analysera och samla in tillräckligt med information från kunden och genomföra till exempel beställning, avbeställning eller fakturor, därefter kategorisera och skicka vidare detta till rätt enhet. Botar kan också användas i försäljningssammanhang genom att den föreslår lösningar och formuleringar utifrån mönster som tidigare har visat sig ge hög sannolikhet för en affär.

Genom att outsourca kundservice och implementera nya teknologier och lösningar som chat-botar eller mail-botar kommer effektiv sakbehandling att vara ett faktum. Botar ser till att kunderna får bra hjälp snabbt och ger därmed kundserviceteamet tid till att fokusera på större, varierade och mer krävande uppgifter. Genom rätt upplärning och erfarenhet kommer botar kunna användas till det du behöver de till och därmed har du frigjort dina anställda från att svara på alla upprepande frågor, samt sett till att dina kunder får effektiv hjälp.

Är du redo att effektivisera din kundeservice? Kontakta oss för ett trevligt samtal.