KUNDESERVICE

Effektiviser kundeserviceteamet med ny teknologi

Nyskapende teknologi skaper de aller beste kundeopplevelsene

Kom teknologi

Automatisering av kundeservice

Opplever du lav grad av effektivitet i ditt kundeserviceteam? Det kan skyldes flere ulike faktorer og kan enkelt løses ved å blant annet ta i bruk nye teknikker og riktig teknologi for å automatisere din kundeservice.

AI, eller kunstig intelligens, er en sentral del av automatisering i moderne bedrifter. Mange vil forbinde AI med talestyrt programvare slik som blant annet Google-assistenten. Dette er en velkjent form for AI, men kunstig intelligens er et stort begrep som strekker seg over flere fagfelt og teknologier; det er alt som får en datamaskin til å fremstå smart.
Kunstig intelligens er i vinden og under stadig utvikling. Blant annet digitale medarbeidere har vist seg å være en viktig ressurs for mange bedrifter. En bot kan ved bruk av riktig teknologi og teknikker hjelpe til med å avlaste kundebehandlerne ved at de håndterer skriftlige henvendelser fra kunder og brukere. Dermed kan de ansatte rette sitt fokus mot større og mer tidkrevende oppgaver. Slike roboter jobber i et overmenneskelig tempo, og denne formen for kunstig intelligens retter seg henholdsvis mot chat og e-post. Mange bedrifter har med tiden blitt godt kjent med chatboter, som stadig blir smartere og kan behandle henvendelser i større volumer.

Epostboten

E-postboten derimot, er en ferskere innovasjon. En e-postbot trenes til å gjenkjenne ulike elementer, data og ord i både e-post og vedlegg. Den kan sortere, kategorisere og videresende henvendelser samt samle inn nødvendig informasjon fra kunden. Ved å ha en slik hjelper på jobb vil kundebehandlerne unngå å starte dagen med full innboks slik at de heller kan begynne med andre arbeidsoppgaver som har mer komplekse problemstillinger.

Det er av stor verdi å være med på denne teknologiutviklingen. Forskningen på og læringen rundt AI utvikles i rekordfart, og automatiserte løsninger vil fortsette å vokse i takt med forskningen. Kunstig intelligens blir en stadig større og viktigere del av kundeservicebransjen og teknologien rundt oss blir smartere. I årene som kommer vil denne trenden trolig fortsette. Talebotsene blir etter hvert gode nok til å håndtere enkle telefonsamtaler, og vil bli integrert med stadig flere interne bedriftssystemer. Her gjelder det å følge med til tross for at det ikke alltid er like lett!

Interessert i å vite mer om Epostboten og kunstig intelligens? Les her

Hvordan fungerer det?

God kundeservice er å være tilgjengelig, effektiv og hjelpsom. Dette er eksempler på det bots er laget for å være, og det kan være en verdifull assistent i den dagligdagse kundebehandlingen. Det vil løses saker raskere, og kundene vil kunne få svar på spørsmål døgnet rundt til tross for at det ikke er menneskelige ansatte tilgjengelig.

Selv om slike bots og kunstig intelligens er et viktig virkemiddel for å automatisere kundeservice og saksbehandlinger er det nettopp bare det; et virkemiddel. Automatisering handler om konsekvensene av at en slik programvare tar over oppgaver som egentlig gjøres av mennesker. Det er lett å assosiere automatisering med nedbemanning, men slik trenger det ikke være. Ai, kunstig intelligens, erstatter nemlig ikke mennesket. Slike nye løsninger og teknologier vil frigjøre de menneskelige ressursene som tidligere er brukt til å utføre repetitive oppgaver, og dermed kan de ansatte også bruke mer tid til å utvikle seg på andre ansvarsområder. I flere bedrifter ser vi at det er ansatt egne chatbot trenere som utelukkende jobber med å lære opp bedriftenes bots. På samme måte som en menneskelig ansatt, blir chatbotene mer treffsikre med god opplæring.

En chatbot kan for eksempel brukes til å henvise en kunde videre til kontaktskjema, riktig nettadresse for å finne svarene kunden leter etter eller svare på spørsmål. Hvor kompliserte spørsmål en chatbot kan svare på er helt opp til bedriften, og bruker man tid på å lære opp en slik bot vil den kunne få til det du vil. Det samme gjelder en e-postbot. Denne vil blant annet kunne analysere og samle inn nok og riktig informasjon fra kunden for å gjennomføre for eksempel bestilling, avbestilling eller fakturaer, deretter kategorisere og videresende dette til riktig enhet. Bots kan også brukes i salgssammenheng ved at den foreslår løsninger og formuleringer ut fra mønstre som tidligere har vist seg å gi høy sannsynlighet for salgsutfall.

Ved å outsource kundeservice og implementere nye teknologier og løsninger som chatbots eller e-postbots vil effektiv saksbehandling være et faktum. Bots sørger for at kundene får god hjelp raskt og gir kundeteamet tid til å fokusere på større, varierte og mer krevende oppgaver. Gjennom riktig opplæring og erfaring vil bots kunne brukes til det du behøver den til, og dermed har du frigjort dine ansatte fra å svare på alle repetitive henvendelser samt sørget for effektiv hjelp til kundene.

Er du klar for å effektivisere din kundeservice? Kontakt oss for en hyggelig prat.